aktualizováno: 12.01.2017 00:41:20

Aleš Matura - Genealogie

aristokracie

Vážení návštěvníci,

na těchto stránkách - v podstránce rodokmeny - naleznete abecedně seřazené rodokmeny panovnických, dalších aristokratických i některých významných nešlechtických rodů, které jsem v minulosti zpracoval.

Tyto rodokmeny si můžete prohlížet přímo na těchto stránkách

a případně si je i stáhnout do svých osobních počítačů.

Jakákoli jiná manipulace s nimi, zejména jejich komerční využití, však vyžaduje můj předchozí výslovný souhlas.

Vysvětlivky k publikovaným rodokmenům:

Mnou vytvořené rodokmeny, jak bývá v genealogii obvyklé, se ve většině případů omezují pouze na mužské členy rodu. Ženy, přirozeně, patří do rodokmenů také, avšak v mých rodokmenech jsou uváděny pouze pokud byly svato- či blaho- řečeny, nebo jestliže vlastním jménem (nikoli jménem manžela) držely či dědily nějaký statek či titul.

Modrá linka spojující některé rodiče a děti neznamená, že je dítě adoptované, ale že je nemanželské. Program GenoPro ve verzi, v níž jsem rodokmeny vytvářel, ještě neměl speciální linku pro nemanželské děti (dnes ji již má, ale opravit v tomto ohledu všechny rodokmeny by byl úkol na měsíce).

Zkratky titulů:

cís. = císař-ovna, vkr. = velkokrál, kr. = král-ovna, kurf. = kurfiřt (kníže-volič), vv. = velkovévoda/kyně, av. = arcivévoda/kyně, vkn. = velkokníže/na, v. = vévoda/kyně, kn. = kníže/kněžna, kor. pr. = korunní princ-ezna, děd. pr./v. = dědičný princ/vévoda, pr. = princ-ezna, mkb. = markrabě-nka, mkz. = markýz-a, fkb. = falckrabě, lkb. = lan(d)krabě-nka, pkb. = purkrabí, hr. = hrabě-nka, sthr. = starohrabě-nka, vkmt. = vikomt-ka, b. = baron-ka, sv. p. = svobodný/á pán/í, bt. = baronet-ka, r. = rytíř-ka, šl. = šlechtic/čna, pkn. = podkoní

pž. = papež, kard. = kardinál, abp. = arcibiskup, bp. = biskup, admin. = administrátor, op. = opat, přev. = převor, abat. = abatyše, vik. = vikář, pbšt. = probošt, děk. = děkan, jhn. = jáhen, kan. = kanovník, kz. = kněz, far. = farář, mch. = mnich

sv. = svatý/á, bl. = blahoslavený/á, ct. = ctihodný/á

ř. = řád, děd. = dědička, marš. = maršál(ek), císař. = císařský, král. = královský, c. k. = císařsko královský, c. a k. = císařský a královský, kom. = komoří, hofm. = hofmistr, taj. rada = tajný rada, nejv. = nejvyšší

Zkratky a symboly:

Nar.:, Zemř.:, Pohřb.: = narozen-a, zemřel-á, pohřben-á

-, +, kol., ? = před, po, kolem, asi (ve vztahu k letopočtům)

m. = manžel-ka

s., dc. = syn, dcera

Zobrazení:

velkým písmem jsou v rodokmenech označeny osoby s tzv. královským důstojenstvím - tj. cís., vkr., kr., kurf. a vv. (a to bez ohledu na to, zda se jednalo o vladaře skutečné či jen titulární - tj. čestné) a z církevních hodnostářů papež

malým písmem jsou v rodokmenech označeny všechny ostatní osoby

orámovány jsou osoby, které fakticky vládly, a to buď suverénnímu, nebo v některých případech i polosuverénnímu, státu (např. i "prostá" říšská hrabata, která však podléhala pouze formálně císaři)

bez orámování jsou zobrazeny všechny ostatní osoby

Jména a tituly:

jména i tituly všech osob jsou důsledně převáděny do češtiny, v originální podobě je naleznete při "rozkliknutí" dané osoby v pravém dolním rámečku hlavního okna.

"NN."  z latinského "nomen nescio" = "neznámé jméno".

 

© 2005 Mgr. Aleš Matura

TOPlist